VISIE

De eik op onze speelplaats is een herkenningspunt voor iedereen in de buurt.  De boom herinnert aan het verleden, maar is ook een wenk naar de toekomst.

De wortels, de stam, de takken, de ontluikende knoppen en de prachtige kruin vertellen jullie waar wij, als school, voor staan.

In onze visie komt de boom tot leven en vertelt het verhaal van basisschool Sint-Jan.  Een school waar wegen worden vrijgemaakt voor nieuwe dingen.

De wortels nemen de voeding op.  Onze school heeft ook nood aan levenssappen. We willen ons laten inspireren als een Christelijke dialoogschool: verbondenheid, solidariteit, openheid, vrije meningsuiting, respect voor mens en natuur zijn waarden die wij belangrijk vinden.  Een andere voedingsbodem vinden we in het Ervaringsgericht Onderwijs. Hier spelen de woorden: het totale kind, goede sfeer, welbevinden, betrokkenheid, uitdaging, zelfstandigheid, eigen initiatief, eigenheid, talenten, … een belangrijke rol.

De stam staat gelijk aan de kwaliteit die we willen bieden. We werken met een procesgericht kindvolgsysteem.  De leerkrachten werken samen om leerlijnen uit te stippelen.  De dieren van de axenroos helpen ons om de gevoelens van de kinderen in kaart te brengen.  De talenten ( taalknap, rekenknap, samenknap, … ) ontdekken van alle kinderen is onze grootste doelstelling.

De stam staat ook voor de samenwerking tussen alle leden op onze school.  Communicatie en wederzijds respect brengen bij tot kwaliteitsbewaking.

Onze kinderen vinden we terug in de kruin van de boom.  Elke tak met zijn knoppen en zijn blaadjes staat symbool voor de kinderen.  We proberen de knoppen te ontluiken om de talenten vrij spel te geven.

Want weet je wat …. we krijgen hier op onze school blinkende ogen en kippenvel als een kind met fonkelende ogen en vol trots komt vertellen over wat hij/zij allemaal kan!!

In de onderstaande link: de volledige visietekst.

VISIE: algemeen