PEDAGOGISCH PROJECT

ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS:

Onze leerkrachten willen intens zoeken naar wat zich in de leefwereld van de kinderen afspeelt.  Het totale kind benaderen staat gelijk aan kijken naar de talenten, de zwaktes en de sterktes van het kind.  Dit zal de betrokkenheid alleen maar vergroten tijdens het leerproces.

We willen werken aan een goede sfeer.  Graag leren kan maar als kinderen zich gerespecteerd voelen.  Welbevinden is dus een key-woord. De axendieren helpen ons om de emoties van de kinderen in kaart te brengen.

Kinderen hebben uitdaging nodig.  Wat is er leuker dan zelf op ontdekking te gaan?  Belangrijk is dus om kinderen de kans te geven dingen te beleven,te doen, initiatief te laten nemen.

Kinderen de kans geven om te groeien naar zelfstandigheid is een mooie doelstelling.  Daarom vinden we het belangrijk om de kinderen te laten deelnemen aan het schoolgebeuren.

We zijn er ons van bewust dat het ene kind niet het andere is.  Daarom proberen we op maat van het kind onderwijs te bieden.  Het tempo aanpassen geeft rust én uitdaging.

ONZE UITDAGINGEN:

1° Zich goed voelen op school, zich goed voelen in eigen vel, zich goed voelen in de klasgroep, …. Dat is onze eerste uitdaging.  De axendieren helpen ons hierbij.  Wil je hier meer over weten?  Ga dan naar de volgende link:

Axendieren

2° We proberen de talenten van onze kinderen te ontdekken en verder te ontplooien. In de volgende link vind je iets meer uitleg.

Talentenarchipel

3° Inspelen op de noden van elk kind is een hele uitdaging.  We proberen met co-teaching hier een antwoord op te bieden.  Elke klas heeft naast haar klasjuf ook een hulpjuf/meester.  Samen zullen ze klasdifferentiatie hoog in het vaandel dragen.  Bovendien zal er dit schooljaar ook tijd en ruimte worden vrijgemaakt om extra uitdaging te voorzien.