ONS TEAM

 • DE KLEUTERJUFFEN
  • juf Anne-Marie (Gelderhorsten)
  • juf Els V (3-4-jarigen)
  • juf Sandra (4-5-jarigen)
  • juf Christel (peuters en 3-jarigen)
  • juf Hanne (Gelderhorsten – peuters/3-jarigen)
  • juf An H (zorgjuf)
 • JUFFEN EN MEESTERS IN DE BASISSCHOOL
  • juf Annelies
  • juf Mia
  • juf Joyce
  • meester Gert
  • juf Els M
  • juf Inge H
  • juf Katlijn
  • juf Inge L
  • juf Tineke
  • juf Lieve
  • juf An V
 • ZORGJUFFEN / co-teachers
 • We geloven sterk de slogan: Samen kunnen we meer!  We kiezen er dan ook voor om de grotere klasgroepen in handen te geven van 2 leerkrachten op bepaalde momenten.  We willen zo de klasgroep optimaal kunnen differentiëren en inspelen op de noden van elk kind.
  • juf An V
  • juf Tineke
  • juf Katlijn
  • juf Mia
  • juf An H
 • JUF LICHAMELIJKE OPVOEDING
  • juf Cindy
 • ZORGCOÖRDINATOR
  • juf Tineke
 • ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER
  • juf An VR
 • DIRECTEUR
  • juf Evy