Aanmelden van nieuwe kinderen voor schooljaar 2021-2022

Bijna alle Lommelse basisscholen werken voor het schooljaar 2021-2022 met een digitaal aanmeldsysteem lommel.aanmelden.in.

De eerstvolgende aanmeldperiode gaat van start op 03 februari 2021. Dan zullen enkel de voorrangsgroepen kunnen aanmelden: kinderen die al een broertje of zusje op school hebben (of een kind dat op hetzelfde adres woont bij nieuw-samengestelde gezinnen). Ook de kinderen van het onderwijzend personeel horen tot deze groep.

Vanaf 1 maart 2021 starten de aanmeldingen voor alle andere kinderen.

Indien je je kind niet aanmeldde, moet je wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op maandag 31 mei 2021. Je neemt hiervoor rechtstreeks met de school contact.

Folder scholen: 2021-2022