Rekenen is snoepleuk

De voorbereiding voor het schoolfeest is gestart.  De snoepzakjes zijn gevuld!!